2.1. Draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų buvimas sportininko mėginyje;

Diskvalifikacija: iki 4 metų*

2.2.Sportininko vykdomas draudžiamosios medžiagos vartojimas ar draudžiamojo metodo naudojimas arba bandymas vartoti (naudoti);

                               Diskvalifikacija: iki 4 metų*

2.3. Sportininko vengimas ar atsisakymas pateikti mėginius arba jų nepateikimas;

Diskvalifikacija: iki 4 metų*

2.4. Su buvimo vieta susiję sportininko pažeidimai;

Diskvalifikacija: iki 2 metų

2.5. Sportininko arba kito asmens vykdomas kliudymas arba bandymas sukliudyti atlikti bet kurią dopingo kontrolės dalį;

                     Diskvalifikacija: iki 4 metų*

2.6. Sportininko arba sportininkų pagalbinio personalo nario turima draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas;

Diskvalifikacija: iki 4 metų*

2.7. Sportininko arba kito asmens vykdoma neteisėta prekyba arba bandymas neteisėtai prekiauti bet kokia draudžiamąja medžiaga ar draudžiamuoju metodu;

Diskvalifikacija: nuo 4 metų iki diskvalifikacijos visam gyvenimui

2.8. Sportininko ar kito asmens vykdomas draudžiamosios medžiagos davimas ar draudžiamojo metodo taikymas bet kuriam sportininkui per varžybas arba bandymas tai daryti, arba draudžiamosios medžiagos davimas ar draudžiamojo metodo taikymas bet kuriam sportininkui ne varžybų metu arba bandymas tai daryti;

Diskvalifikacija: nuo 4 metų iki diskvalifikacijos visam gyvenimui

 

2.9. Sportininko arba kito asmens vykdomas bendrininkavimas arba bandymas bendrininkauti;

Diskvalifikacija: nuo 2 metų iki diskvalifikacijos visam gyvenimui

 

2.10. Draudžiami sportininko arba kito asmens ryšiai;

Diskvalifikacija: iki 2 metų

2.11. Sportininko arba kito asmens veiksmai siekiant atgrasinti nuo pranešimo institucijoms arba už tai atkeršyti.

Diskvalifikacija: nuo 2 metų iki diskvalifikacijos visam gyvenimui

 

 

* Nurodytos diskvalifikacijos taikomos pirmiesiems padarytiems nusižengimams. Už antrąjį ir trečiąjį nusižengimus  skiriamos ilgesnės diskvalifikacijos. Dėl sunkinančių aplinkybių diskvalifikacija gali būti padidinta dar iki dvejų metų.

Už 2.5-2.11 pažeidimus atsako ir sportininko pagalbinio personalo nariai.

Sportininkų pagalbinis personalas – bet kuris treneris, instruktorius, vadovas, atstovas, komandos personalo narys, pareigūnas, medicinos ir pagalbinio medicinos personalo narys, vienas iš tėvų ar bet kuris kitas asmuo, kuris dirba su sporto varžybose dalyvaujančiu ar joms besirengiančiu sportininku ar jį gydo arba jam padeda.