Dopingo kontrolės stoties parengimas
Pagal Pasaulinį antidopingo kodeksą organizuojant nacionalines arba tarptautines varžybas, organizatoriai turi sudaryti sąlygas vykdyti dopingo kontrolę.
Dopingo kontrolės stočiai keliami reikalavimai:
Įėjimas į dopingo kontrolės stotį turi būti pažymėtas ženklu draudžiančiu vaikščioti pašaliniams asmenims;
Patalpos naudojamos tik dopingo kontrolės procedūrai atlikti;
Į patalpas patekti gali tik dopingo kontrolės pareigūnai ir dopingo kontrolei pakviesti sportininkų ir juos lydintys asmenys;
Turi būti sudaryta galimybė užtikrinti sportininkų privatumą.
Mėginio ėmimo zonoje turi būti: stalas; kėdės;
Patalpoje turi būti šviesu;
Patalpoje turi būti galimybė nusiplauti rankas;
Patalpose turi būti tualetas;
Dopingo kontrolės stotis turi būti ten, kur vyksta varžybos arba nedideliu atstumu nuo varžybų vietos.
Dopingo kontrolės stotyje draudžiama filmuoti ir/ar fotografuoti.
Varžybų organizatoriai privalo pasirūpinti gėrimais sportininkams.
Gėrimai (pvz.: vanduo buteliukuose) turi būti sandariai uždaryti.