Už asmens duomenų apsaugą atsakingo darbuotojo VšĮ Lietuvos antidopingo agentūroje telefono numeris
+370 686 91443