Informuojame, jog vadovaujantis LIETUVOS ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ 25 punktu bei PASAULINIO ANTIDOPINGO KODEKSO 5.1. straipsniu, visi sportininkai privalo vykdyti bet kokios antidopingo organizacijos, kurios testavimo jurisdikcijai jie priklauso, bet kokį reikalavimą, susijusį su testavimu. Vienas svarbiausių su testavimu susijusių reikalavimų, tai buvimo vietos bei kitos būtinos asmeninės informacijos pateikimas elektroninėje ADAMS sistemoje.

Remiantis PASAULINIO ANTIDOPINGO KODEKSO 2.4. straipsniu, bet kurių trijų testų praleidimo ir / ar reikalaujamos informacijos apie sportininko buvimo vietą nepateikimo derinys per (12) mėnesių laikotarpį, kaip nustatyta antidopingo organizacijų, kurių jurisdikcijai priklauso sportininkas, laikoma antidopingo taisyklių pažeidimu.

Už tokius pažeidimus, vadovaujantis PASAULINIO ANTIDOPINGO KODEKSO 10.3.3. straipsniu, skiriamas iki dvejų  metų trukmės diskvalifikavimo laikotarpis.

Vadovaudamiesi Lietuvos antidopingo agentūros taisyklėmis, skelbiame Lietuvos testuotinų sportininkų sąrašus 2020 metams.

DĖMESIO!!! Lietuvos antidopingo agentūra vadovaudamasi Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) gairėmis dėl sportininkų buvimo vietos atnaujino reikalavimus dėl ADAMS sistemos pildymo.

Sportininkai suskirstyti į 3 grupes:

Priklausantis 1 registruotam testuotinų sportininkų sąrašo grupei turi pateikti išsamią informaciją apie savo buvimo vietą.

Priklausantys 2 Testuotinų sportininkų sąrašo suteikia informaciją apie savo buvimo vietą ir treniruotes.

Nepriklausantys nė vienam iš aukščiau nurodytam sąrašui neturi pildyti ADAMS sistemoje savo buvimo vietos sportininkai gali būti testuojami varžybų metu.

Kokią informaciją būtina pateikta ADAMS sistemoje?

Sportininkas privalo pateikti šią informaciją:

  • kontaktinius duomenis: pašto adresą, telefonų numerius, elektroninio pašto adresą;
  • treniruočių tvarkaraštį, nurodant jų vykdymo vietą ir laiką;
  • informaciją apie būsimas varžybas;
  • buvimo vietą nakties metu – tai gali būti viešbutis, sporto bazė, butas ir t.t.;
  • kitą informaciją apie buvimo vietą kiekvieną dieną (be jau minėtos);
  • kiekvienos dienos absoliutaus pasiekiamumo testavimui valandos intervalą;
  • parolimpinių ir surdoolimpinių sporto šakų atveju būtina nurodyti sportininko neįgalumo rūšį.

 

  Registruotų  testuotinų sportininkų sąrašas Testuotinų sportininkų sąrašas
 

 

Buvimo vietos adresas

 

Taip Taip
 

 

Elektroninis paštas

 

Taip Taip
 

 

Buvimo vieta (nakvynės)

 

Taip Taip
 

 

Varžybų vieta ir laikas

 

Taip Taip
 

 

Nuolatinė veikla

 

Treniruotės/darbo/kiti Treniruotės/kiti
 

 

Kelionių grafikas

 

Taip Ne
 

 

60-min laikotarpis

 

Taip Taip
 

 

Nesilaikant reikalavimų

 

Praleistas testas/neįvykdyti duomenų pateikimas  

 

Perkeliamas į registruotų sportininkų sąrašą

 

 

Antidopingo taisyklių pažeidimai, susiję su duomenų ADAMS sistemoja nepateikimu

Bet koks trijų pasiekiamumo taisyklių pažeidimas (informacijos nepateikimas, praleistas testas) per 12 mėnesių yra antidopingo taisyklių pažeidimas, dėl kurio sportininkas gali būti diskvalifikuojamas.

Informacijos apie buvimo vietą nepateikimas:

  • sportininkas laiku nepateikė informacijos apie buvimo vietą;
  • sportininkas nenurodė absoliutaus pasiekiamumo valandos intervalo;
  • sportininkas nurodė netikslią ir nekorektišką informaciją.

Praleistas testassportininko nebuvimas nurodytu adresu per absoliutaus pasiekiamumo valandos intervalą.