KAS YRA LEIDIMAS VARTOTI GYDYMUI (LVG)?

Sportininkas gali sirgti arba gali būti tokioje būklėje, dėl kurios reikia vartoti vaistus ar atlikti procedūras. Jei sportininkui skiriamas vaistas arba metodas, kuris pagal Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) yra įtrauktas į draudžiamąjį sąrašą, LVG gali suteikti šiam sportininkui leidimą naudoti tą medžiagą ar metodą (treniruojantis ir dalyvaujant varžybose) nepažeidžiant antidopingo taisyklių ir netaikant sankcijų. Prašymus dėl LVG svarsto ir sprendimus priima Leidimų vartoti gydymui išdavimo komitetas (LVGIK), kuris sudaroma iš medicinos specialistų ir jo sudėtį tvirtina nacionalinė antidopingo organziacija (NADO).

NADO LVG galioja tik nacionalinio lygio varžyboms ir ne varžybų testavimui.

KOKIUS KRITERIJUS BŪTINA ATITIKTI NORINT GAUTI LVG?

Siekiant gauti LVG būtina atitikti visus keturis kriterijus (išsamesnės informacijos ieškokite WADA Leidimų vartoti gydymui išdavimo Tarptautiniame standarto 4 straipsnio 2 dalyje):

  • konkreti draudžiamoji medžiaga arba draudžiamasis metodas yra būtini diagnozuotam sportininko sveikatos sutrikimui, kurį patvirtina atitinkami medicininiai įrodymai, gydyti;
  • dėl gydomojo draudžiamosios medžiagos vartojimo ar draudžiamojo metodo naudojimo, įvertinus tikimybę, nebūtų jokio papildomo sportinių rezultatų pagerėjimo, išskyrus tokį pagerėjimą, kurio būtų galima tikėtis sportininkui atgavus normalią sveikatos būklę po nustatytos ligos gydymo;
  • draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas yra gydymas, indikuotinas gydyti sveikatos sutrikimui, kuriam nėra kitos pagrįstos leidžiamos gydymo alternatyvos;
  • būtinybė vartoti draudžiamąją medžiagą ar naudoti draudžiamąjį metodą nėra, visiškai ar iš dalies, ankstesnio medžiagos vartojimo ar metodo naudojimo (neturint LVG), uždraustų vartojimo ar naudojimo metu, pasekmė.

KAS GALI TEIKTI PRAŠYMĄ GAUTI LVG? KUR IR KADA KREIPTIS?

Sportininkas, kuriam taikomos antidopingo taisyklės, yra reikalingas LVG, kad jis galėtų vartoti draudžiamą medžiagą arba naudoti draudžiamą metodą. Sportininkas turėtų pasiteirauti Lietuvos antidopingo agentūros, siekiant sužinoti kur teikti prašymą ir ar galima teikti prašymą atgaline data.

Pirmiausia patikrinkite, ar reikalingi vaistai ar metodas, kurį ketinate vartoti ar naudoti, yra draudžiami pagal WADA draudžiamų medžiagų  ir metodų sąrašą:

Jūs privalote informuoti savo gydytoją (-us), kad esate sportininkas ir privalote laikytis antidopingo taisyklių. Jūs ir jūsų gydytojas (-ai) turėtumėte patikrinti draudžiamų medžiagų sąrašą dėl bet kokios jums paskirtos medžiagos / metodo. Jei medžiaga / metodas yra draudžiami, aptarkite nedraudžiamas alternatyvas, jei jų nėra, kreipkitės dėl LVG. Atminkite, kad sportininko asmeninė pareiga yra užtikrinti, kad jokia draudžiamoji medžiaga nepatektų į jo organizmą. Jei turite sunkumų, susisiekite su Lietuvos antidopingo agentūra info@antidopingas.lt .

 Susisiekite su Lietuvos antidopingo agentūra, kad nustatytumėte savo dalyvavimo varžybose lygį ir LVG išdavimo reikalavimus.

Jei nustatoma, kad esate nacionalinio lygio sportininkas, [Nacionalinio lygmens sportininkas – sportininkas, kuris sporto varžybose dalyvauja nacionaliniu lygmeniu, kaip apibrėžia kiekviena nacionalinė antidopingo organizacija, laikydamasis Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto. Lietuvos nacionalinio lygmens sportininkai yra apibrėžti Lietuvos antidopingo taisyklių įvade (skyriuje „Šių Antidopingo taisyklių taikymo sritis“], turite iš anksto kreiptis į Lietuvos antidopingo agentūrą, kai tik to reikia, nebent yra kritinių ar išskirtinių aplinkybių.

Dėl draudžiamųjų medžiagų, kurios draudžiamos varžybų metu, LVG prašymą turite pateikti likus ne mažiau kaip 30 dienų iki sekančių varžybų. Žr. žemiau „Kaip pateikti LVG prašymą Lietuvos antidopingo agentūrai dėl LVG išdavimo“

Jeigu nustatoma, kad jūs nesate nacionalinio lygmens sporininkas, ir jūs priskiriamas „sportininkams mėgėjams“ [sportininkai mėgėjai, tai yra, asmenys, kurie sporto arba kūno rengybos veiklą vykdo arba joje dalyvauja laisvalaikio tikslais, tačiau nesirungia nacionalinės federacijos, su ja susijusios arba nesusijusios asociacijos, klubo, komandos arba lygos organizuojamuose, pripažįstamose arba rengiamose varžybose ar reginiuose ir kurie per penkerių (5) metų laikotarpį iki bet kurio antidopingo taisyklių pažeidimo padarymo nebuvo tarptautinio lygmens sportininkai (kaip kiekvienos tarptautinės federacijos (TF) yra apibrėžiama pagal Tarptautinį testavimo ir tyrimų standartą) arba nacionalinio lygmens sportininkai (kaip Agentūros arba kitos nacionalinės antidopingo organizacijos yra apibrėžiama pagal Tarptautinį testavimo ir tyrimų standartą); Lietuvos arba kurios nors kitos šalies atviroje kategorijoje neatstovavo tarptautiniame renginyje; ir nebuvo įtraukti į jokios TF, Agentūros arba kitos nacionalinės antidopingo organizacijos Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą ar kitą buvimo vietos informacijos sąrašą], jūs turite teisę pateikti LVG prašymą atgaline data po to kai jus testuoja Lietuvos antidopingo agentūra arba bet kuri kita antidopingo organizacija.

Svarbu:  LVG suteiktas Lietuvos antidopingo agentūros galioja tik nacionaliniu lygiu. Jeigu jūs tampate tarptautinio lygmens sportininku arba dalyvaujate tarptautiniame renginyje, LVG nebegalios, nebent jį pripažins atitinkama tarptautinė federacija (TF) arba tarptautinio renginio organizatorius (TRO).

Jūs privalote pats patikrinti ar Lietuvos antidopingo agentūros išduotas LVG yra automatiškai pripažįstamas TF arba TRO.

Lietuvos antidopingo agentūra gali jums padėti nustatant jūsų kaip sportininko lygį, o prireikus – padėti pateikiant Lietuvos antidopingo agentūros išduotą LVG pripažinti TF arba TRO. Susisiekite info@antidopingas.lt

AR GALIU GAUTI LVG ATGALINE DATA?

Jūs galite pateikti LVG prašymą atgaline data Lietuvos antidopingo agentūrai jeigu:

 a) būtinas skubus ar neatidėliotinas gydymas dėl ligos;

b) buvo nepakankamai laiko, galimybių ar susidarė kitos išskirtinės aplinkybės, kurios neleido jums laiku pateikti prašymo išduoti LVGarba jį įvertinti prieš mėginiopaėmimą;

c) pagal Lietuvos Antidopingo taisykles Jums nereikėjo gauti LVG arba nebuvo reikalavimo iš anksto pateikti prašymą LVG gauti;

d) Jūs nesate tarptautinio arba nacionalinio lygmens sportininkas, ir nepatenkate į tarptautinės federacijos arba nacionalinės antidopingo agentūros jurisdikciją, bet mėginys buvo paimtas;

e) Jūsų teigiamas mėginio rezultatas buvo dėl draudžiamosios medžiagos, kurią uždrausta vartotitik per varžybas, o jūs ją vartojote gydymotikslais ne varžybų metu (pvz.: glukokortikosteroidai).

 Esant išskirtinėms aplinkybėms ir nepaisant jokių kitų šio LVG išdavimo tarptautinio standarto sąlygų, Jūs galite atgaline data pateikti prašymą leisti vartoti draudžiamąją medžiagą ar naudoti draudžiamąjį metodą gydymui ir jūsų prašymas gali būti patenkintas, jei, atsižvelgiant į Kodekso tikslą, būtų akivaizdžiai nesąžininga neišduoti LVG atgaline data.

Toks unikalus LVG prašymas atgaline data gali būti išduots su išankstiniu WADA pritarimu (WADA  gali savo nuožiūra patvirtinti ar atmesti Lietuvos antidopingo agentūros sprendimą).

 Svarbi informacija: Naudojant draudžiamą medžiagą ar metodą be LVG, gali būti pažeistos antidopingo taisyklės.

Jei paėmus mėginius reikia pateikti LVG prašymą atgaline data, primygtinai rekomenduojame pasiruošti visą  medicininę informaciją ir būti pasirengusiam ją pateikti įvertinimui.

KAIP LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRAI PATEIKTI LVG PRAŠYMĄ?

Lietuvos antidopingo agentūra skatina LVG prašymus teikti per ADAMS kartu pridedant visus medicininius išrašus. Jeigu neturite ADAMS paskyros, prašome susisiekti info@antidopingas.lt dėl jos sukūrimo.

Kitu atveju LVG prašymo formą, tinkamai užpildytą ir pasirašytą, su visais medicininiais išrašais, atsiųskite Lietuvos antidopingo agentūrai adresu info@antidopingas.lt

LVG prašymo formą galima atsisiųsti čia

Jūsų LVG

Jūsų LVG paraiška turi būti pateikta įskaitomai, didžiosiomis raidėmis arba pateikite elektroninė versija rašant.

Medicininiai išrašai turi apimti:

  • išsamią ligos istoriją, įskaitant pirminius diagnozavusio (-ių) gydytojo (-ų) dokumentus (jei įmanoma),
  • Visi atlikti tyrimai: laboratoriniai,  instrumentiniai tyrimų ir radiologiniai tyrimų rezultatai, turi įtakos LVG prašymui.

[Pateikite informaciją, susijusią su išlaidomis, jeigu jas patyrėte pateikti LVG prašymą arba užsakydami papildomus tyrimus, t.y. sportininkas atsako už bet kokią pridedamą papildomą medicininę informaciją susijusią su papildomais tyrimais ir pan.]

Bet kuris neišsamus ar neįskaitomas LVG prašymas nebus nagrinėjamas ir bus grąžintas pildyti ir iš naujo pateikti.

Norėdami padėti jums ir jūsų gydytojui pateikti teisingą medicininę dokumentaciją, siūlome susipažinti su WADA parengta LVG prašymų teikimo papildoma informacija, kurią galima rasti WADA interneto puslapyje https://www.wada-ama.org paieškos laukelyje suvedus Checklist”arba susipažinti su parengta informacija dėl LVG prašymų teikimo esant tam tikroms būsenoms arba taikant tam tikrą gydymą, atsidarius šią nuorodą Checklists for TUE applications

Išsaugokite LVG prašymo kopiją ir visą medicininę informaciją, pateiktą kartu su jūsų parašymu, ir įrodymą, kad ji išsiųsta.

KADA GAUSIU SPRENDIMĄ, KAD LVG PRAŠYMAS PATENKINTAS (ARBA PRAŠYMAS PRIPAŽINTAS)?

Lietuvos antidopingo agentūros LVG išdavimo komitetas (LVG IK) privalo priimti sprendimą dėl prašymo patenkinimo kuo greičiau, paprastai per 21 dieną nuo viso LVG prašymo, įskaitant reikalingą medicininę informaciją, gavimo dienos.

 

KĄ DARYTI, JEIGU NORIU ATNAUJINTI SAVO LVG?

Kiekvienas LVG yra terminuotas, jo galiojimo laikas pasibaigia automatiškai. Jei jums ir toliau reikia naudoti draudžiamą medžiagą ar metodą, jūs turite pateikti naują LVG prašymą su atnaujinta medicinine informacija prieš pasibaigiant išduoto LVG galiojimo laikui, kad būtų pakankamai laiko priimti sprendimą prieš pradedant vartoti vaistą.

Svarbi pastaba: Draudžiamos medžiagos ar metodo buvimas (paėmus mėginius), naudojimas, laikymas ar vartojimas turi atitikti jūsų LVG sąlygas. Todėl, jei jums reikalinga iš esmės kitokia dozė, vartojimo dažnis, būdas ar trukmė, turėtumėte susisiekti su Lietuvos antidopingo agentūra, nes gali tekti kreiptis dėl naujo LVG. Kai kurios medžiagos ir dozės, pvz. insulinas, dažnai modifikuojami gydymo metu, o šiuos galimus svyravimus gydantis gydytojas turėtų paminėti tai LVG prašyme, ir ADO LVGIK paprastai įvertina tokią informaciją.

KĄ DARYTI, JEIGU LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA ATMETA MANO LVG PRAŠYMĄ?

Sprendime atmesti LVG prašymą pateikiamas rašytinis atsisakymo priežasties (-ių) paaiškinimas. Jei jums neaišku, susisiekite su Lietuvos antidopingo agentūra, kad tiksliai suprastumėte, kodėl LVG buvo atmestas. Kartais gali trūkti svarbios informacijos, diagnostinių tyrimų, laboratorinių tyrimų rezultatų ir pan. Tokiu atveju turėtumėte papildytą LVG prašymą teikti iš naujo.

KĄ DARYTI, JEIGU LIETUVOS ANTDOPINGO AGENTŪROS IŠDUOTAS LVG NĖRA PRIPAŽĮSTAMAS TARPTAUTINĖS FEDERACIJOS?

Jūs arba Lietuvos antidopingo agentūra,  turite per 21 dieną kreiptis į WADA, kad ši peržiūrėtų pranešimo dėl atsisakymo patvirtinti priežastis. Turėtumėte atsiųsti tą pačią informaciją, kurią pateikėte Lietuvos antidopingo agentūrai ir kuria LVGIK grindė savo sprendimą, saugiu internetiniu būdu arba registruotu laišku adresu:

WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

El. pašto adresas, kuriuo galima pasiteirauti ir (arba) išsiųsti prašymą peržiūrėti, yra: medical@wada-ama.org

Kol bus priimtas WADA sprendimas, Lietuvos antidopingo agentūros LVG lieka galioti tik nacionalinio lygio varžyboms ir ne varžybų testams. Jei klausimas nėra perduotas nagrinėti WADA, Lietuvos antidopingo agentūra turi nustatyti, ar suteiktas pirminis LVG turėtų galioti nacionalinio lygio varžyboms ir ne varžybų testavimui.

AR MANO MEDICININĖ INFORMACIJA IŠLIKS KONFIDENCIALI?

Visa LVG prašyme esanti informacija, įskaitant patvirtinančią medicininę informaciją, ir visa kita informacija, susijusi su jūsų LVG prašymo vertinimu, yra griežtai konfidenciali ir tvarkoma pagal sportininko deklaraciją ADAMS LVG procese pateiktą ir Lietuvos antidopingo agentūros LVG prašymo formoje. Visiems LVG IK nariams ir kitiems įgaliotiems jūsų LVG prašymo ir susijusios informacijos (kaip aprašyta sportininko deklaracijoje) gavėjams yra taikomi profesiniai ar sutartiniai konfidencialumo įsipareigojimai.

Atidžiai perskaitykite sportininko deklaracijos sąlygas. Visų pirma atkreipkite dėmesį, kad jei norite atšaukti Lietuvos antidopingo agentūros LVG IK teisę gauti informaciją, susijusią su jūsų LVG prašymu pagal sportininko deklaraciją, jūsų LVG prašymas bus laikomas atšauktu negavus patvirtinimo.

Su LVG prašymu susijusią informaciją Lietuvos antidopingo agentūra ir visi kiti įgalioti gavėjai saugos ne ilgiau, nei reikia sportininko deklaracijoje nurodytais tikslais, vadovaujantis Tarptautiniu privatumo ir asmeninės informacijos apsaugos standartu.

INFORMACIJA SUSISIEKTI

Norėdami gauti daugiau informacijos ar kilus klausimams dėl jūsų asmeninės informacijos prašome susisiekti su Lietuvos antidopingo agentūra info@antidopingas.lt

Jei kyla abejonių dėl to, kuriai organizacijai turėtumėte teikti LVG prašymą, ar prašymą dėl LVG pripažinimo, ar bet kokio kito klausimo, susijusio su LVG, susisiekite info@antidopingas.lt