Antidopingo administracijos ir valdymo sistema  (ADAMS) tai yra žiniatinklio duomenų bazių valdymo sistema, kuri supaprastina kasdienę veiklą visų suinteresuotųjų šalių ir sportininkų, dalyvaujančių antidopingo sistemoje.

ADAMS sistema yra informacinis centras, kur saugoma visa informacija, ypač laboratorijų rezultatai, LVG (leidimai vartoti gydymui) ir informacija apie antidopingo taisyklių pažeidimus.

ADAMS sistema palengvina keitimąsi informacija tarp atitinkamų organizacijų ir skatina veiksmingumą bei skaidrumą visose antidopingo veiklose.

Prisijungti prie A.D.A.M.S.:

ADAMS prisijungimas

 

ADAMS naudojimosi instrukcija (PDF)