Pranešimus galima pateikti anonimiškai. Savo kontaktinius duomenis pateikite tada, kai norite gauti atsakymą apie pranešimo tyrimo eigą.

    Pranešti apie pažeidimą "WADA" Pasaulinei Antidopingo Agentūrai

    (pranešimas apie pažeidimą turi būti pateiktas anglų kalba)